Miłosław

Miasto

Pierwsza pisana wzmianka o Miłosławiu pochodzi z roku 1314, kiedy to miejscowość była własnością Miłosławskich herbu Doliwa, natomiast prawa miejskie Miłosław otrzymał przed 1397 r. Udokumentowane historycznie początki miłosławskiego piwa sięgają 1626 roku, kiedy to dokonano urzędowego wpisu o ugotowaniu pierwszych porcji piwa. Miłosław okazał się prężnym ośrodkiem piwowarskim, o czym najlepiej świadczy czopowe, odpowiednik współczesnego podatku akcyzowego. Płaciło je aż 36 mielcarzy (jak wówczas nazywano piwowarów). W 1794 roku cieszące się zasłużoną sławą piwo miłosławskie wysyłano do Gdańska, skąd na okrętach ruszało w szeroki świat...

Gwiazda Miłosławia zaświeciła jednak najjaśniej podczas europejskiej Wiosny Ludów: 30 kwietnia 1848 roku pod Miłosławiem stoczono największą bitwę powstania wielkopolskiego, zwanego też poznańskim. W tej zwycięskiej i heroicznej walce, siły polskie będące w mniejszości pokonały doskonale wyszkoloną armię pruską. Wydarzenie to uwiecznił Juliusz Kossak - reprodukcja "Bitwy pod Miłosławiem" zdobi kontretykietę naszego piwa „Miłosław Pilzner”, zainspirowanego historią i dziedzictwem rodzinnego miasta.

W 1895 roku włości miłosławskie nabył Józef Teodor Kościelski, mecenas kultury i sztuki, który zyskał sławę jako fundator pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego. W uroczystości jego odsłonięcia w parku miłosławskim w 1899 r. uczestniczył jako gość honorowy Henryk Sienkiewicz. Od 1962 roku przyznawana jest Nagroda Kościelskich, której celem jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom polskim z kraju i zagranicy.

Browar Parowy Fortuna, najnowocześniejszy wówczas polski browar parowy na tych ziemiach, powstał w Miłosławiu w 1889 roku z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy - Władysława Rabskiego. Był jedynym polskim browarem w tamtym czasie w Prowincji Poznańskiej, która prężnie walczyła z germanizacją przemysłu w Wielkopolsce. Razem z powstałą w 1899 r. fabryką cygar należał do największych ówczesnych zakładów Miłosławia. Po fabryce cygar nie ma już śladu, ale miłosławski Browar Fortuna po dziś dzień podtrzymuje wielowiekową tradycję piwowarską ziemi miłosławskiej, warząc specjalności nagradzane w Polsce i za granicami kraju.Linki do stron o Miłosławiu:
http://www.miloslaw.info.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Mi%C5%82os%C5%82awiem

gwiazda

Co nas
wyróżnia

? Sprawdź co przesądza o wyjątkowości naszych piw?
kraj

Materiały dla
mediów